Historia

Yhdistyksen juuret löytyvät jo vuodelta 1966, jolloin yhdistys perustettiin MTV:n teknisille toimihenkilöille. Tällöin yhdistyksen nimi oli “MTV-Tekniset ry.” ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 16.9.1966.

Myöhemmin mukaan tuli lisää toimijoita, mm Welho ja yhdistyksen nimeksi päätettiin muuttaa muotoon “TV-Toimihenkilöt TU ry.”  ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 18.3.2003.

Sittemmin Welho tuli liiketoimintakaupan myötä osaksi DNA:ta, jolloin yhdistyksen toiminta alkoi hiipua jäsenten siirtyessä eri paikallisyhdistyksiin tai vaihtaessaan työpaikkaa.

Vuodesta 2013 alkaen ilmassa on ollut keskustelua DNAlaisten omasta jäsenyhdistyksestä ja kesällä 2014 päätimme herättää henkiin vanhan yhdistyksen, nyt pääsääntöisesti DNAlaisille jäsenille. Yhdistyksen jäsenmäärä saatiin kesän aikana kasvamaan nopeasti ja muutamassa kuukaudessa yhdistykseen kuului jo reilu kolmannes DNA:lla työskentelevistä jäsenistä.

Elokuussa 2014 ylimääräisessä jäsenkokouksessa sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että yhdistyksen nimi muutetaan nykyiseen muotoon ja toiminta-alue kattamaan koko Suomen. Samalla valittiin väliaikainen hallitus seuraavaan varsinaiseen keväällä pidettävään jäsenkokoukseen saakka. Hallitukseen valittiin jäseniä eri paikkakunnilta ympäri Suomea. 29.9.2014 yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin ja yhdistyksen uusi nimi “DNA Toimihenkilöt Pro ry.” rekisteröitiin yhdistysrekisteriin.

Nyt yhdistys siis jatkaa pääsääntöisesti DNA:lla työskentelevien jäsenten jäsenyhdistyksenä.

FacebooktwitterlinkedintumblrFacebooktwitterlinkedintumblr

Pääsääntöisesti DNA:lla työskentelevien Ammattiliitto Pron jäsenten valtakunnallinen ICT-alan jäsenyhdistys – Toki myös muualla työskentelevät ovat tervetulleita mukaan yhdistyksemme jäseniksi! Meillä kaikki jäsenet ovat samanarvoisia työpaikasta riippumatta.