DNA Toimihenkilöt Pro ry

DNA:n henkilöstönedustajat ovat Sinua varten

Meihin voit luottaa.

DNA:N LUOTTAMUSMIEHET

Luottamus- ja varaluottamusmiesten toimikausi on kolme vuotta.
Kuluva kausi on 2023-2025.

Luottamusmies:

 • neuvoo Ammattiliitto Pron jäseniä työsopimusasioissa

 • valvoo, että työpaikallasi noudatetaan työlainsäädäntöä

 • vähentää työntekijöiden välistä eriarvoista kohtelua

 • valvoo työehtojen toteutumista

 • toimii edustajana neuvottelutilanteessa

 • pitää huolta, että sinun oikeudet toteutuvat

Pääluottamusmiehet

DNA:n pääluottamusmiehet edustavat DNA konsernin (DNA Oyj:n, DNA Welho Oy:n, DNA Kauppa Oy:n, Moi Mobiili Oy:n European Mobile Operator Oy:n, DNA Tower FInland Oy:n sekä mahdollisesti uusien perustettavien tytäryhtiöiden) kaikkia toimihenkilöitä.

Neuvottelevat luottamusmiehet

DNA:n neuvottelevat luottamusmiehet edustavat DNA konsernin (DNA Oyj:n, DNA Welho Oy:n, DNA Kauppa Oy:n, Moi Mobiili Oy:n European Mobile Operator Oy:n, DNA Tower FInland Oy:n sekä mahdollisesti uusien perustettavien tytäryhtiöiden) kaikkia oman toimialansa toimihenkilöitä.

Alueelliset luottamusmiehet

DNA:n alueelliset luottamusmiehet edustavat DNA konsernin (DNA Oyj:n, DNA Welho Oy:n, Moi Mobiili Oy:n European Mobile Operator Oy:n, DNA Tower FInland Oy:n sekä mahdollisesti uusien perustettavien tytäryhtiöiden) oman toimipaikkansa toimihenkilöitä.

DNA:N PROLAISET TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Tyosuojeluvaltuutettujen ja -varavaltuutettujen toimikausi on kolme vuotta.
Kuluva kausi on 2022-2024.

Työsuojeluvaltuutettu:

 • neuvoo sinua työsuojeluasioissa

 • valvoo, että työpaikallasi noudatetaan työsuojelu-lainsäädäntöä

 • välittää tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa

 • kannustaa työpaikan työntekijöitä tekemään ja tekee myös itse ehdotuksia työpaikan turvallisuuden kehittämiseksi

 • toimii edustajana työsuojelu-toimikunnassa

 • kannustaa työpaikan työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen

Prolaiset työsuojeluvaltuutetut

DNA:n työsuojeluvaltuutetut edustavat DNA konsernin (DNA Oyj:n, DNA Welho Oy:n, DNA Kauppa Oy:n, Moi Mobiili Oy:n European Mobile Operator Oy:n, DNA Tower FInland Oy:n sekä mahdollisesti uusien perustettavien tytäryhtiöiden) kaikkia oman toimipaikkansa henkilöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

DNA:N PRO-VASTAAVAT

Pro-vastaavien toimikausi on viisi vuotta.


Pro-vastaava:

 • toimii yhteyshenkilönä työpaikan prolaiseen jäsenyhdistykseen tai jäsenyhdistyksiin

 • toimii yhteyshenkilönä työpaikan luottamusmieheen

Pro-vastaavat

Pro-vastaava toimii yhteyshenkilönä työpaikan prolaiseen jäsenyhdistykseen tai jäsenyhdistyksiin  ja työpaikkansa luottamushenkilöihin sekä toimii yhteyshenkilönä liiton aluekeskuksiin työpaikkatoiminnan organisoinnissa oman toimipaikkansa osalta.

Etkö vielä ole Ammattiliitto Pron jäsen?