DNA Toimihenkilöt Pro ry
Dna toimihenkilöt pro ry

Jäsenyhdistyksemme

Ketä me sitten olemme ja mitä me teemme?

DNA Toimihenkilöt Pro ry on Ammattiliitto Pron valtakunnallinen ICT-alan jäsenyhdistys.

DNA Toimihenkilöt Pro ry on tarkoitettu pääsääntöisesti niille Ammattiliitto Pron jäsenille, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet DNA Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden * palveluksessa.

(*DNA Welho Oy, DNA Kauppa Oy, Moi Mobiili Oy, DNA Tower Finland Oy)

Emme tosin sulje pois muun työnantajan palveluksessa olevia jäseniä, sillä meille kaiki ovat tervetulleita. Meillä jokainen jäsen voi huoletta olla omanlaisensa ja jokainen jäsen on tärkeä.

Yhdistykseen  kuuluu tällä hetkellä yli puolet kaikista DNA:lla työskentelevistä Ammattiliitto Pron jäsenistä. Yhdistyksen jäseniä on tällä hetkellä eri toimipaikoilla, myymälöissä asiakaspalvelukeskuksissa ja callcentereissä.

Mukana yhdistyksessä on niin DNA:lla tai sen tytäryhtiöissä työskenteleviä omia ja vuokrahenkilöitä.

Historia

Yhdistyksen juuret löytyvät jo vuodelta 1966, jolloin yhdistys perustettiin MTV:n teknisille toimihenkilöille. Tällöin yhdistyksen nimi oli “MTV-Tekniset ry.” ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 16.9.1966.

Myöhemmin mukaan tuli lisää toimijoita, mm Welho ja yhdistyksen nimeksi päätettiin muuttaa muotoon “TV-Toimihenkilöt TU ry.”  ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 18.3.2003.

Sittemmin Welho tuli liiketoimintakaupan myötä osaksi DNA:ta, jolloin yhdistyksen toiminta alkoi hiipua jäsenten siirtyessä eri paikallisyhdistyksiin tai vaihtaessaan työpaikkaa.

Vuodesta 2013 alkaen ilmassa on ollut keskustelua DNAlaisten omasta jäsenyhdistyksestä ja kesällä 2014 päätimme herättää henkiin vanhan yhdistyksen, nyt pääsääntöisesti DNAlaisille jäsenille. Yhdistyksen jäsenmäärä saatiin kesän aikana kasvamaan nopeasti ja muutamassa kuukaudessa yhdistykseen kuului jo reilu kolmannes DNA:lla työskentelevistä jäsenistä.

Elokuussa 2014 ylimääräisessä jäsenkokouksessa sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että yhdistyksen nimi muutetaan nykyiseen muotoon ja toiminta-alue kattamaan koko Suomen. Samalla valittiin väliaikainen hallitus seuraavaan varsinaiseen keväällä pidettävään jäsenkokoukseen saakka. Hallitukseen valittiin jäseniä eri paikkakunnilta ympäri Suomea. 29.9.2014 yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin ja yhdistyksen uusi nimi “DNA Toimihenkilöt Pro ry.” rekisteröitiin yhdistysrekisteriin.

Nyt yhdistys siis jatkaa pääsääntöisesti DNA:lla työskentelevien Ammattiliitto Pron jäsenten valtakunnallisena ICT-alan jäsenyhdistyksenä.

FACEBOOK